Saavutettavuusseloste

Työpaikkakuolemat.fi-verkkosivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä tarkoittaa, että sivuston on täytettävä Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristössä esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA.

Työpaikkakuolemat.fi-verkkosivusto on julkaistu 28.11.2016. Tämä saavutettavuusseloste on julkaistu 22.09.2020. Seloste perustuu TVK:n tekemään käyttäjätestaukseen ja itsearvioon, sekä testausohjelmalla suoritettuun tarkastukseen.

Työpaikkakuolemat.fi-sivusto täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset

Työpaikkakuolemat.fi-sivusto täyttää suurelta osin lain edellyttämät vaatimukset (A & AA-vaatimukset) eikä sivustolla ole kriittisiä saavutettavuuspuutteita. Teemme kuitenkin jatkuvasti työtä saavutettavuuden edelleen parantamiseksi.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Kerro se meille sähköpostilla ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi, ota yhteyttä tyopaikkakuolemat@gmail.com

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Mikäli saat saavutettavuuspalautteeseen epätyydyttävän vastauksen TVK:lta tai et saa pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa, voit tehdä verkkosivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI). ESAVIn Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivuilla on ohjeet ja osoitteet ilmoituksen tekemiseen.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

puhelinnumero vaihde 0295 016 000