Matruusi kuoli viittapoijun alle

Pintakäsittelijä kantamassa palavaa tynnyriä ulos maalaamosta

Laivareitin kunnossapitotöissä olleella laivalla oli meneillään viittapoijun asentaminen paikoilleen. Viittapoiju oli noin 10 metriä pitkä ja painoa noin 500 kg. Viittapoijun alapäässä oli 9 metriä pitkä ketju, minkä toisessa päässä oli 6000 kg painava ankkuripaino. Viittapoijua nostettiin niin, että alapää oli kiinnitetty nosturin vaijeriin laukaisukoukun avulla ja yläpäätä ohjattiin köydellä, minkä päässä oli kiristyvä solmu.

Tarkoitus oli nostaa viittapoijua suoraan ylöspäin niin korkealle, että ankkuripaino olisi noussut laivan reelingin yläpuolelle. Tämän jälkeen puomia kääntämällä ankkuripaino oli tarkoitus siirtää laivan ulkopuolelle ja laskea meren pohjaan. Viittapoijun oli tarkoitus pysyä vaakatasossa noston ajan ja sitä varten yläpäähän oli laitettu ohjausköysi, mikä irtoaisi itsestään viittapoijun kääntyessä pystyyn. Laukaisukoukussa oli naru koukun irrottamista varten.

Viittapoijua nostettiin normaalisti noin 9 metrin korkeuteen. Tuolloin tuntemattomasta syystä laukaisukoukku laukesi ja viittapoiju heilahti voimakkaasti yläpäähän kiinnitetyn köyden varassa. Viittapoiju liukui yläpään ohjausköyden solmun läpi ja putosi laivan kannelle. Heilahduksen myötä viittapoijun yläpää kaatuu ankkuripainon suuntaan ja osuen kaatuessaan nosturin jalustaan ja reelinkiin sekä lopulta laukaisunarua pidelleeseen matruusiin.

KATSO VIDEO ALTA

Matruusi kaatui laivan kannelle ja kuoli vammoihinsa myöhemmin sairaalassa. Laivan kannella työskenteli kaikkiaan kolme työntekijää, joista kaikki olivat onnettomuushetkellä vaara-alueella. Kaksi heistä oli aluksen laidalla.  Toinen heistä vastasi nostotapahtumasta ja toinen ohjasi poijuviitan yläpäätä.

Toiselta alukselta siirretyn laukaisukoukun kuntoa, eikä nostoraksia yhdistettynä laukaisukoukkuun ollut tarkastettu. Onnettomuuden jälkeen laukaisukoukun toiminta tarkastettiin asiantuntijalaitoksen toimesta ja havaittiin laukaisumekanismin olevan epävarma kevyellä kuormituksella.

Lähde: 

Yllä esitetyt tiedot perustuvat TVK:n työturvallisuusasiantuntijan tulkintoihin, sekä Etelä-Suomen Aluehallintoviraston, Työsuojelun vastuualueen, tarkastuskertomukseen (Dnro ESAVI/2099/2020)

 

KUOLINSYY
Liikkuvan aiheuttajan osuma


AMMATTI
Matruusi


IKÄ
61 v


PAIKKA
Väylänhoitoaluksella sataman läheisyydessä


AIKA
Tammikuu 2020, aamu


OLOSUHTEET
Pouta, + 3C, lounaistuulta 8 m/s


TVK:n työturvallisuusasiantuntijoiden suositukset vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi:

  • Riskienarvioinnilla tunnistettuihin vaaratekijöihin on suunniteltava ja toteutettava tarvittavat hallintatoimenpiteet sekä tarkkailtava niiden vaikutusta työpaikan turvallisuuteen
  • Nostoapuvälineet ja niiden yhteensopivuus on tarkastettava säännöllisesti ja silmävaraisesti aina käyttöönotettaessa
  • Nostokorkeutta tulisi rajoittaa käyttämällä ankkuripainon nostoon erillistä nostovälinettä
  • Viitoissa tulisi olla nostokorvakkeet tai nostoholkki
  • Laivan kannella tulisi olla merkittynä turvarajat ja työntekijöillä tulisi olla suojatut työpisteet
  • Kansilastia ei tulisi säilyttää työskentelyalueella