Trukki törmäämässä piikit edellä jalan kulkevaan työntekijään. Trukin piikeissä kuormalava ja kaksi laatikkoa

Trukki törmäsi asentajaan

Telakalla putkiasentajana toimineen ulkomaalaisen vuokratyöntekijän tehtäviin kuului rakenteilla olevan ilmastointikonehuoneen putkityöt. Asentajan työpiste sijaitsi yhdessä telakalla olevista lohkohalleista.  Asentaja oli lähtenyt kävellen hakemaan putkikiinnikkeitä toiselta hallilta noin 150 metrin päästä. Haettuaan kiinnikkeet hän oli lähtenyt kävelemään hallien välistä takaisin kohti työpistettä.

Samaan aikaan telinetöitä telakalla tekevän yrityksen trukin kuljettaja oli kuljettamassa diesel käyttöisellä trukilla telinekiinnikkeitä sisältävää lavaa työkohteeseen. Trukissa oli ollut valot päällä ja vilkkuvalo katolla.

Trukin kuljettaja ja asentaja olivat liikkuneet hallien välissä samaan suuntaan. Asentaja oli kävellyt viistosti oikealle ja trukki oli tullut takaa viistosti asentajan oikealta puolelta, jonka seurauksena heidän kulkureitit olivat risteytymässä. Kumpikin osallinen oli yrityksen mukaan tekemässä hänelle kuuluvaa työtehtävää ja kulkenut tarkoituksen mukaista reittiä.

Trukin ja asentajan kulkusuunnat ennen törmäystä. Asentajalla tummat vaatteet ja korvatulpat. Trukissa valot päällä, nopeus n 15 km/h ja kuljettaja kokenut.
Kuvasta havaittavissa trukin ja asentajan kulkusuunnat

Ilmeisesti kuljettaja ei havainnut asentajaa, koska kyseisen trukkimallin nostopuomit ovat varsin leveät ja aiheuttavat merkittävän katvealueen. Yhteentörmäykseen on todennäköisesti myös vaikuttanut se, että trukin ollessa lähes kohdalla asentaja oli ilmeisesti kääntynyt oikealle trukin eteen ennalta arvaamattomasti. Tuossa vaiheessa kuljettaja oli ilmeisesti havainnut asentajan, mutta he olivat niin lähellä toisiaan, ettei kuljettajalla ollut mahdollisuutta reagoida riittävän nopeasti. Kuljettaja oli jarruttanut, mutta trukki osui lähes täydellä ajonopeudella asentajaan, eikä ehtinyt pysähtyä ennen yhteen törmäystä. Trukki oli liikkunut tuolloin noin 10-15 km/h nopeudella. Asentaja jäi trukin töytäisyn seurauksena sen vasemman puoleisten renkaiden alle puristuksiin ja kuoli saamiinsa vammoihin. Kuljettaja käänsi trukin välittömästi kyljelleen, mutta asentajan pelastamiseksi ei ollut mitään tehtävissä.

Trukin ohjaamosta on osittain heikko näkyvyys eteenpäin. Trukin nostohaarukan palkit osittain peittävät näkymää ja aiheuttavat merkittävän katvealueen eteenpäin katsottaessa.  Trukin nostohaarukassa törmäyshetkellä ollut kuorma ei ollut korkea, joten sillä ei ollut vaikutusta kuljettajan näkökenttään.

Kuvapari. Vasemmassa kuvassa havaittavissa trukin nostopuomien aiheuttamat katvealueet. Oikealla havainnollistettu kuljettajan heikkoa näkyvyyttä trukin ohjaamosta
Vasemmassa kuvassa havaittavissa trukin nostopuomien aiheuttamat katvealueet. Oikealla havainnollistettu kuljettajan heikkoa näkyvyyttä trukin ohjaamosta

Asentajalla oli korvatulpat korvissa, jolloin hän ei ole todennäköisesti kuullut takaa lähestyvää trukkia. Alueella käytettiin korvatulppia yleisesti, koska siellä oli käynnissä melua aiheuttavat runkovaiheen työt. Hänellä oli yllään myös tummat työvaatteet, joka on voinut vaikuttaa siihen, että hänet oli vaikeampi havaita.

Hallien välissä olleella lohkotuotantoalueella ei ollut eroteltu kone- ja henkilöliikenneväyliä. Työpaikan sääntönä oli, että alueella jalankulkijat ovat väistämisvelvollisia ja trukeilla on etuajo-oikeus.

Trukin kuljettaja oli kokenut työtehtävässään ja oli ollut telakalla töissä vuoden verran. Hän oli palkattuna henkilöstönvuokrausta tekevän yrityksen kautta. Asentaja oli aloittanut työt kyseisessä projektissa noin kaksi kuukautta aiemmin, jolloin hän myös oli saanut perehdytyksen telakalla. Hän oli myös aiemmin työskennellyt kyseisen telakan aluella muiden alusten valmistuksessa. Putkiasentajan töistä hänellä oli pitkä kokemus.


Lähde: Lounais-Suomen Aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue, tarkastuskertomus (Dnro LSAVI/6387/05.13.01.01/2018)

KUOLINSYY
Törmäys / Puristuminen


AMMATTI
Putkiasentaja


IKÄ
30 v


PAIKKA
Telakka


AIKA
Lokakuu 2018, päivä


OLOSUHTEET
Valoisaa ja selkeää

 


TVK:n työturvallisuus-asiantuntijoiden suositukset vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi:

  • Koneille ja jalankulkijoille tulee suunnitella erilliset oikein mitoitetut kulkuväylät ja työskentelyalueet. Ne on erotettava toisistaan ja merkittävä selkeästi
  • Trukeissa ja koneissa on tärkeää olla varoittavat äänimerkit ja huomiovalot
  • Henkilöstöä on ohjeistettava ja on luotava yhteiset pelisäännöt. Esimerkiksi jalankulkija väistää aina konetta
  • Koneiden kuljettajien on varmistettava näkyvyys pitämällä haarukat ja kauhat alhaalla. Matalammat kuormat helpottavat havainnointia ja lisäävät työturvallisuutta
  • Jalankulkijan on varmistettava oma näkyvyytensä huomiovaatteilla
  • Työturvallisuuskeskus on julkaissut sisäinen liikenne tuotantolaitoksissa turvallisuusoppaan. Opas on ladattavissa täältä.

TOT-raportteja vastaavanlaisista tapauksista:

TOT 2/18 Sisäisen liikenteen työpaikkakuolemat (teematutkinta)

Katso alla oleva video sisäisen liikenteen teematutkinnasta

Lisätietoja työpaikkaonnettomuuksien tutkinnasta TVK:n verkkosivuilla ja TOT-tutkintaraportit osoitteessa totti.tvk.fi

Palkansaajille sattuneet trukkitapaturmat 2009-2017

  • Yli 31 pv 14,4% 14,4%
  • 4-30 pv 40,3% 40,3%
  • 0-3 pv 45,2% 45,2%

Palkansaajille vuosina 2009-2017 sattuneiden sellaisten työpaikkatapaturmien vakavuuksien prosenttiosuudet, joissa aiheuttajana on ollut trukki (n 305). Tapaukset on rajattu vahinkokuvauksista tekstirajauksella ”truk”. Rajauksena on käytetty myös poikkeamaluokkia laitteen, työkoneen hallinnan menettäminen ja henkilön äkillinen fyysinen kuormitus.