Kuljettaja puristui turvekasan alle

Kuljettaja oli peruuttanut ajoneuvoyhdistelmän lämpölaitoksen turpeen purkuasemalle purun suorittamista varten. Peruutus ei ollut täysin onnistunut, sillä perävaunu oli ajoneuvon pysäyttämisen jälkeen hieman oikealle (ajoneuvoyhdistelmää edestäpäin katsottuna) kääntyneenä ja niin lähellä purkuaseman oikeanpuoleista seinää, ettei seinän ja perävaunun välistä mahtunut kulkemaan. Kuljettaja ei ollut yrittänyt tuon jälkeen korjata ajoneuvoyhdistelmän asentoa suorempaan. Tämän jälkeen kuljettaja oli kytkenyt perävaunun pohjanpurkulaitteen toimintavalmiuteen ajoneuvon ohjaamosta.

Kuljettaja ei mahtunut kulkemaan ajoneuvon taakse kuljettajan puoleiselta sivulta, jolloin hän joutui kävelemään ajoneuvon edestä apukuskin puolelle ja sieltä perävaunun taakse. Kuljettaja oli avannut perävaunun ovien lukitukset ja kurottanut perävaunun takaa katsottuna vasemmalla puolella sijaitsevaan pohjanpurkulaitteen käynnistysvipuun. Kuljettaja oli käynnistänyt pohjanpurkulaitteen seisoen samanaikaisesti perävaunun takaa katsottuna perävaunun vasemmanpuoleisen oven edessä. Pohjanpurkulaitteen käynnistyttyä perävaunun ovet olivat auenneet purkautuvan palaturpeen paineesta äkillisesti ja avautuva ovi oli iskenyt kuljettajaa niin, että hän oli kaatunut maahan. Kuljettaja oli kaatuneena maassa, kun purkulaitteisto oli automaattisesti purkanut palaturvetta hänen päälleen. Automaattinen purkujärjestelmä oli ehtinyt purkaa noin puolet kuormasta ennen kuin kuljettimen ketju katkesi ja purku keskeytyi. Kuljettaja löydettiin palaturpeen alle menehtyneenä iltapäivällä pelastuslaitoksen toimesta. Onnettomuus tapahtui aamupäivän aikana lauantaina, eikä sillä ollut silminnäkijöitä.

Ajoneuvoyhdistelmä turpeen purkuasemalla. Yhdistelmän taakse merkitty vaara-alue kuorman purkutilanteessa

Kuljettaja on yllä kuvatulla tavalla purun suorittaessaan toiminut vastoin yleistä ohjeistusta ja näin ollen mahdollistanut seisomisen perävaunun takana vaara-alueella purun aikana. Ohjeistetussa purkumenettelyssä kuljettaja on ohjeistettu avaamaan ensin ovet ja sitten käynnistämään pohjanpurkulaite käyttövivusta. Tämän jälkeen purkulaitteen hydraulipumppu käynnistetään ohjaamosta, jolloin kuljettaja on poissa vaara-alueelta.

Laitoksella ei ole viikonloppuisin kiinteää miehitystä ja uhri löydettiinkin vasta usean tunnin kuluttua, kun huoltomies huomasi ajoneuvoyhdistelmän olevan edelleen purkupaikalla. Kuljettaja oli ollut yrityksen palvelussa yli 10 vuotta ja toimittanut palaturvetta samalle tehtaalle aiemminkin. Kuorman purkutapa ja siihen liittyvät laitteet olivat hänelle tuttuja ennestään.

 


 

Lähteet:
Aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue, tarkastuskertomus (Dnro LSSAVI/91/05.13.01.03/2016)

KUOLINSYY
Puristuminen / hapensaannin estyminen


AMMATTI
Auton kuljettaja


IKÄ
58 v


PAIKKA
Turpeen purkuasema


AIKA
Helmikuu 2016, aamupäivä


OLOSUHTEET
Sisätiloissa riittävä valaistus, ulkona -4 C


Toimintaohje turvekuorman turvalliseen purkamiseen

Polttoainekuorman purkaminen vastaanottoasemaan

1. Punnitus ajoneuvovaa’alla
2. Pysäytä vastaanottoasemalla oleva kolapurkain
3. Peruuta vastaanottoaseman (laakasiilo) sisään

a) Peruuta ajoneuvoyhdistelmä asemaan siten, että se on mahdollisimman keskellä tai lähempänä apukuljettajan puoleista seinää.
b) Mikäli ajoneuvo ajautuu liian lähelle seinää, on ajoneuvon asemointia korjattava.
c) Jätä 5-6 metriä tilaa purettavan lavan perästä vastaanottoaseman purkausaukkoon – purkua ei saa aloittaa purkausaukkoon.

4. Avaa takaovien lukitukset

a) Oikeanpuoleinen ovi avataan aina ensin.

5. Käynnistä ajoneuvon pohjapurku

a) Ensin takana oleva hydrauliikan käyttövipu! Jos et mahdu olemaan venttiilipöydän vieressä, niin asemoi ajoneuvo uudelleen kauemmas seinästä.
b) Mene ohjaamoon ja käynnistä pohjapurku / Mikäli ajoneuvo on varustettu kaukoohjattavilla purkulaitteilla käynnistä purku vasta kun olet vaara-alueen ulkopuolella.
c) Pohjapurkua ei saa käynnistää missään tilanteessa, kun olet vaara-alueella (vaara-alue ulottuu purettavan ajoneuvon ovista pallomaisena säteenä 5 m)

 

TOT-raportteja vastaavanlaisista tapauksista:

Samankaltaisia työpaikkatapaturmia on aiemmin tutkittu TVK:n TOT-tutkinnassa mm. tunnisteilla:

TOT 4/10 “Autonkuljettaja menehtyi purkaessaan hakekuormaa voimalaitoksella”

TOT 14/00 “Kuorma-autonkuljettaja jäi sorakuorman alle”

Lisätietoja työpaikkaonnettomuuksien tutkinnasta TVK:n verkkosivuilla ja TOT-tutkintaraportit osoitteessa totti.tvk.fi

Kuljetuksen ja varastoinnin alalla palkansaajille sattuneet työpaikkatapaturmat ja niiden vakavuus vuosina 2005 – 2014.

Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla sattuneiden työpaikkatapaturmien kehitys määrän ja vakavuuden mukaan vuosina 2005-2014. Työpaikkatapaturmien määrässä on vertailuvälillä ollut selvä laskutrendi. Vuonna 2005 työpaikkatapaturmia sattui noin 10000 tapausta, kun vuonna 2014 niitä sattui noin 8000. Samalla myös työtapaturmien vakavuus on lieventynyt. Vakavia yli 30 päivän työkyvyttömyyteen johtaneita työtapaturmia oli vuonna 2005 1223 tapausta ja vuonna 2014 814 tapausta.

Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla sattuneet työpaikkatapaturmat ovat vähentyneet noin 22% vuodesta 2005. Tapaturmien vakavuuksia tarkasteltaessa, eniten (n. 40%) ovat vähentyneet 4 -30 pv. työkyvyttömyyteen johtaneet työpaikkatapaturmat. Tilastotiedot perustuvat TVK:n ylläpitämän työtapaturmarekisterin tietoihin.