Kuljettaja puristui turvekasan alle

turve_uhri

Kuljettaja oli peruuttanut ajoneuvoyhdistelmän lämpölaitoksen turpeenpurkuasemalle purun suorittamista varten. Peruutus ei ollut täysin onnistunut, sillä perävaunu oli ajoneuvon pysäyttämisen jälkeen hieman oikealle (ajoneuvoyhdistelmää edestäpäin katsottuna) kääntyneenä ja niin lähellä purkuaseman oikeanpuoleista seinää, ettei seinän ja perävaunun välistä mahtunut kulkemaan. Kuljettaja ei ollut yrittänyt tuon jälkeen korjata ajoneuvoyhdistelmän asentoa suorempaan. Tämän jälkeen kuljettaja oli kytkenyt perävaunun pohjanpurkulaitteen toimintavalmiuteen ajoneuvon ohjaamosta.

Katso videolta tapahtumien kulku:

turve_suoraanrendi2
Vaara-alue ulottuu purettavan ajoneuvon ovista ympyrän muotoisena säteenä 5 m.

Kuljettaja ei mahtunut kulkemaan ajoneuvon taakse kuljettajan puoleiselta sivulta, jolloin hän joutui kävelemään ajoneuvon edestä apukuskin puolelle ja sieltä perävaunun taakse. Kuljettaja oli avannut perävaunun ovien lukitukset ja kurottanut perävaunun takaa katsottuna vasemmalla puolella sijaitsevaan pohjanpurkulaitteen käynnistysvipuun. Kuljettaja oli käynnistänyt pohjanpurkulaitteen seisoen samanaikaisesti perävaunun takaa katsottuna perävaunun vasemmanpuoleisen oven edessä. Pohjanpurkulaitteen käynnistyttyä perävaunun ovet olivat auenneet purkautuvan palaturpeen paineesta äkillisesti ja avautuva ovi oli iskenyt kuljettajaa niin, että hän oli kaatunut maahan. Kuljettaja oli kaatuneena maassa, kun purkulaitteisto oli automaattisesti purkanut palaturvetta hänen päälleen. Automaattinen purkujärjestelmä oli ehtinyt purkaa noin puolet kuormasta ennen kuin kuljettimen ketju katkesi ja purku keskeytyi. Kuljettaja löydettiin palaturpeen alle menehtyneenä iltapäivällä pelastuslaitoksen toimesta. Onnettomuus tapahtui aamupäivän aikana lauantaina, eikä sillä ollut silminnäkijöitä.

Kuljettaja on yllä kuvatulla tavalla purun suorittaessaan toiminut vastoin yleistä ohjeistusta ja näin ollen mahdollistanut seisomisen perävaunun takana vaara-alueella purun aikana. Ohjeistetussa purkumenettelyssä kuljettaja on ohjeistettu avaamaan ensin ovet ja sitten käynnistämään pohjanpurkulaite käyttövivusta. Tämän jälkeen purkulaitteen hydraulipumppu käynnistetään ohjaamosta, jolloin kuljettaja on poissa vaara-alueelta.

Laitoksella ei ole viikonloppuisin kiinteää miehitystä ja uhri löydettiinkin vasta usean tunnin kuluttua, kun huoltomies huomasi ajoneuvoyhdistelmän olevan edelleen purkupaikalla. Kuljettaja oli ollut yrityksen palvelussa yli 10 vuotta ja toimittanut palaturvetta samalle tehtaalle aiemminkin. Kuorman purkutapa ja siihen liittyvät laitteet olivat hänelle tuttuja ennestään.

Toimintaohje turvekuorman turvalliseen purkamiseen

Polttoainekuorman purkaminen vastaanottoasemaan

1. Punnitus ajoneuvovaa’alla
2. Pysäytä vastaanottoasemalla oleva kolapurkain
3. Peruuta vastaanottoaseman (laakasiilo) sisään

a) Peruuta ajoneuvoyhdistelmä asemaan siten, että se on mahdollisimman keskellä tai lähempänä apukuljettajan puoleista seinää.
b) Mikäli ajoneuvo ajautuu liian lähelle seinää, on ajoneuvon asemointia korjattava.
c) Jätä 5-6 metriä tilaa purettavan lavan perästä vastaanottoaseman purkausaukkoon – purkua ei saa aloittaa purkausaukkoon.

4. Avaa takaovien lukitukset

a) Oikeanpuoleinen ovi avataan aina ensin.

5. Käynnistä ajoneuvon pohjapurku

a) Ensin takana oleva hydrauliikan käyttövipu! Jos et mahdu olemaan venttiilipöydän vieressä, niin asemoi ajoneuvo uudelleen kauemmas seinästä.
b) Mene ohjaamoon ja käynnistä pohjapurku / Mikäli ajoneuvo on varustettu kaukoohjattavilla purkulaitteilla käynnistä purku vasta kun olet vaara-alueen ulkopuolella.
c) Pohjapurkua ei saa käynnistää missään tilanteessa, kun olet vaara-alueella (vaara-alue ulottuu purettavan ajoneuvon ovista pallomaisena säteenä 5 m)


TOT-raportteja vastaavanlaisista tapauksista:

Samankaltaisia työpaikkatapaturmia on aiemmin tutkittu TVK:n TOT-tutkinnassa mm. tunnisteilla:

TOT 4/10 “Autonkuljettaja menehtyi purkaessaan hakekuormaa voimalaitoksella”

TOT 14/00 “Kuorma-autonkuljettaja jäi sorakuorman alle”

Esimerkkejä pohjapurkulaitteen toiminnasta Youtubessa:

Kuljetuksen ja varastoinnin alalla palkansaajille sattuneet työpaikkatapaturmat ja niiden vakavuus vuosina 2005 – 2014.

turve_stats1
Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla sattuneet työpaikkatapaturmat ovat vähentyneet noin 22% vuodesta 2005. Tapaturmien vakavuuksia tarkasteltaessa, eniten (n. 40%) ovat vähentyneet 4 -30 pv. työkyvyttömyyteen johtaneet työpaikkatapaturmat. Tilastotiedot perustuvat TVK:n ylläpitämän työtapaturmarekisterin tietoihin.

Lisätietoja työpaikkaonnettomuuksien tutkinnasta TVK:n verkkosivuilla ja TOT-tutkintaraportit osoitteessa totti.tvk.fi

Lähteet:
Aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue, tarkastuskertomus (Dnro LSSAVI/91/05.13.01.03/2016)