Rakennusmiehet putosivat katolta

Kaksi rakennusmiestä putoamassa omakotitalon katolta maahan

KUOLINSYY
Maahan iskeytyminen


AMMATTI
Rakennusmies


IKÄ
41 v


PAIKKA
Omakotitalon rakennustyömaa


AIKA
Marraskuu 2019, aamupäivä


OLOSUHTEET
Poutainen sää, ei lunta tai liukkautta


Omakotitalon rakennustyömaan työntekijät T1 ja T2 olivat asentamassa peltikattoa 2.kerroksisen omakotitalon katolla. Työntekijät olivat aloittaneet urakan pari päivää aiemmin. Peltikatto oli lähes kauttaaltaan asennettu ja urakan oli tarkoitus valmistua onnettomuuspäivänä.

Harjapellin asennuksen yhteydessä T1 oli ilmeisesti horjahtanut katolla. T2 oli ottanut hänestä kiinni ja pyrkinyt estämään putoamisen. T2 ei kuitenkaan onnistunut estämään putoamista, vaan horjahti myös itse. Tämän seurauksena molemmat ilmeisesti kaatuivat, liukuivat katolta alas ja putosivat noin 5-6 metrin korkeudesta rakennuksen takapihalle. T2 iskeytyi tasaiselle soralle ja loukkaantui. T1 putosi kiviröykkiöön, iski päänsä kiviin ja kuoli päähän kohdistuneen iskun seurauksena välittömästi.

Omakotitalon kattokulma oli noin 20 astetta. Katolle ei ollut järjestetty rakenteellista putoamissuojausta, kuten putoamisen estäviä suojakaiteita. Kulkureittinä katolle käytettiin nojatikkaita. Kummallakaan työntekijällä ei ollut onnettomuushetkellä yllään putoamisen estäviä suojavaljaita tai suojakypärää. Mahdollisesti työntekijät olivat käyttäneet suojavarusteita aiemmin, mutta jättivät onnettomuuspäivänä varusteet pukematta. Todennäköisesti siitä syystä, että työ oli loppuvaiheessa ja he mahdollisesti ajattelivat, että työ saataisi hoidettua nopeammin ja vaivattomammin ilman varusteita. 

Tähän päätökseen oli todennäköisesti vaikuttanut myös se, ettei katolle ollut mahdollista kiinnittää putoamisen estäviä valjaita järkevästi, eikä asianmukaisia valjaiden kiinnityspisteitä ollut suunniteltu ja asennettu. Valjaiden kiinnityspisteet olivat merkattu kattorakennekuvaan, mutta erillistä putoamissuojaussuunnitelmaa ei ollut laadittu. Kattorakennekuvassa valjaiden kiinnityspaikat oli merkattuna harjapalkkiin. Kuvan mukainen kiinnitys olisi ollut käytännössä mahdotonta toteuttaa puhkaisematta aluskatetta. Kiinnitystä olisi edelleen hankaloittanut myös se, että peltikate ja harjapellit oli asennettu jo lähes kauttaaltaan. Tästä johtuen harjapalkkiin kiinnittäytyminen olisi ollut käytännössä mahdotonta kattorakennetta rikkomatta.  

Molemmat työntekijät olivat työsuhteessa virolaiseen rakennusyritykseen A. Kohteen päätoteuttajana ja rakennuttajana toimi yksityishenkilö H1. T1:llä oli yli 20 vuoden kokemus vastaavanlaisista työtehtävistä ja T2:lla yli 10 vuoden kokemus.

Työnantajan mukaan työntekijöitä oli ennen onnettomuuden sattumista kehotettu käyttämään putoamisen estäviä suojavarusteita ja heille oli hankittu valjaat köysineen. Rakenteellisen putoamissuojauksen ja valjaiden kiinnityspisteiden puuttuminen kuitenkin osoitti, että putoamissuojausta ja sen järjestämistä ei ollut suunniteltu riittävästi. Onnettomuus olisi voitu estää asianmukaista rakenteellista putoamissuojausta tai henkilökohtaisia putoamisen estäviä suojaimia käyttäen. On myös mahdollista, että T1:en vammat olisivat olleet lievemmät, jos hän olisi käyttänyt tilanteessa leukahihnallista suojakypärää. 

Kaksi rakennusmiestä katolla. Katon ympärille asennettu kaiteista rakenteellinen putoamissuojaus
Katon ympärille asennettu kaiteista rakenteellinen putoamissuojaus
Kaksi rakennusmiestä katolla. Molemmilla yllä putoamisen estävät valjaat. Valjaat ovat köysillä kiinni katon harjalla kiinni olevissa valjaiden kiinnityspisteissä
Molemmilla työntekijöillä yllään putoamisen estävät valjaat. Valjaat ovat köysillä kiinni katon harjalla kiinni olevissa valjaiden kiinnityspisteissä.


Lähteet:
Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue, tarkastuskertomus (Dnro LSSAVI/19052/2019)

TVK:n työturvallisuusasiantuntijoiden suositukset vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi:

  • Ota suunnitteluvaiheessa putoamissuojauksen järjestäminen huomioon. Huomioi suunnitelmissa myös valjaiden kiinnityspisteet
  • Suojaa putoamisvaaralliset alueet ensisijaisesti rakenteellisin keinoin, esim. putoamisen estävillä kaiteilla
  • Jos rakenteellisen putoamissuojauksen järjestäminen ei ole mahdollista työntekijöiden tulee käyttää henkilökohtaisia putoamisen estäviä valjaita köysineen
  • Varmista, että kaikki työntekijät ymmärtävät ja noudattavat turvallisuusohjeita

TOT-raportteja vastaavanlaisista tapauksista:

Samankaltaisia työpaikkatapaturmia on aiemmin tutkittu TVK:n TOT-tutkinnassa mm. tunnisteilla:

  • TOT 1/14 Projektipäällikkö putosi voimalaitoskattilan purkutyössä
  • TOT 2/11 Työntekijä kuoli pudottuaan rakennustelineeltä
  • YTOT 2/09 Kattotyöntekijä putosi katon läpi 20 m betonilattialle

Lisätietoja työpaikkaonnettomuuksien tutkinnasta TVK:n verkkosivuilla ja TOT-tutkintaraportit osoitteessa työtapaturmatieto.fi