Kaivosmiehet asentamassa takalaitaa etumurskaimen syöttökaukalossa. Takalaita nostoliinoilla kiinni kaivukoneen kauhassa. Kauha kaivosmiesten yläpuolella.

Kaivosmies jäi pudonneen kauhan alle

Kaivosmiehet T1 ja T2 työskentelivät tienrakennustyömaan murskausasemalla. Murskausasemalla murskataan tienrakennustyömaalla käytettävää kiviainesta. Murskattavat kivenlohkareet syötetään etumurskain yksikön syöttökaukaloon. Lopputuotteena prosessista syntyy kivimursketta, joka sisältää noin kuutiosenttimetrin kokoisia kappaleita. Tuotanto oli käynnistynyt murskausasemalla noin viikko ennen onnettomuuden sattumista.

Kaivosmiehet olivat tulleet yövuoroon. Heidän työtehtäviinsä yövuorossa kuului lähinnä murskausaseman huolto- ja kunnossapitotyöt. Etumurskaimesta oli aiemmin irronnut syöttökaukalon lisälaita. T1 oli päättänyt kiinnittää irronneen lisälaidan uudelleen hitsaamalla ja T2:sen oli tarkoitus olla apuna tehtävässä. T1 oli kiinnittänyt lisälaidan nostoliinaa käyttäen kaivukoneen kauhaan, nostanut sen hitsattavaan kohtaan etumurskausyksikön syöttökaukalon päälle ja sammuttanut kaivukoneen. Tämän jälkeen T1 ja T2 olivat kiivenneet hitsaustarvikkeet mukanaan syöttökaukalon päälle.  Molemmat kaivosmiehet olivat kaivukoneen kauhan alla, kun kauha yllättäen irtosi koneen puomista. Kauha (1500 kg) putosi osittain syöttökaukalon päälle ja sitä kautta maahan osuen samalla molempiin kaivosmiehiin. Ilmeisesti kauha pudotessaan ns. hipaisi T2:sen kypärää, mutta T1:sen pää ja osa ylävartalosta jäi kauhan alle kokonaan. Tilanteessa T2 loukkaantui lievästi ja T1 sai kauhan alle puristumisen seurauksena kuolemaan johtaneet vammat.

Kauha putoamassa kaivukoneesta syöttökaukalossa olleiden T1:sen ja T2:sen päälle
Kauha putosi kaivukoneesta syöttökaukalossa olleiden T1:sen ja T2:sen päälle

Työnjohdon ja T2:sen mukaan kaivukoneen kauha oli pudonnut samalla tavalla myös aiemmin. Onnettomuuden jälkeisessä testauksessa todettiin, että kauha irtoaa, kun kaivukone sammutetaan. Kaivukoneen sammuttamisesta kauhan putoamiseen oleva viive oli noin 3 minuuttia. Kauhan kiinnitysmekanismiin oli tehty muutostöitä kiinnityksen parantamiseksi mm. hitsaamalla. Koneeseen oli myös vaihdettu hydrauliikkaletkuja. Ilmeisesti työpaikalla oli kuitenkin yleisesti tiedossa, että kaivukoneen kauha irtoaa tehdyistä muutostöistä huolimatta, jos kaivukone sammutetaan. Ilmeisesti myös T1 oli tästä tietoinen. Työnantaja ei tästä huolimatta ollut poistanut vaarallista konetta käytöstä. Vasta onnettomuuden jälkeen kaivukoneen kauhan kiinnitysmekanismi oli uusittu kokonaan. 

Syöttökaukalon lisälaita oli koneeseen alun perin kuulumaton osa. Lisälaita oli asennettu ja suunniteltu yrityksen työnjohtajan tekemien suunnitelmien mukaisesti. Lisälaidan tarkoituksena, oli suojata vetopöytää ja estää kivien putoaminen syöttökaukalosta.  Koneen valmistajan ohjeessa mainitaan, että ainoastaan eurooppalaisen standardin EN 287 mukaiset valtuutetut tai vastaavat hitsarit saavat tehdä hitsaustöitä murskaimella. Ohjeen mukaan hitsaustöitä murskausyksiköille saa tehdä vain käsikirjan ja ohjeiden kuvauksen mukaisesti.  Valmistajan edustajan mukaan murskausyksiköihin ei saa lisätä siihen kuulumattomia osia. Näin ollen hitsattavana ollut takalaita oli valmistajan mukaan murskausyksikköön kuulumaton osa.

Murskausaseman valmistajan ohjeen mukaan murskausasemalla saa työskennellä ainoastaan koulutuksen saanut tai valtuutettu työntekijä. T1:llä ei kuitenkaan ollut valmistajan ohjeen mukaista koulutusta.

T1:llä ei ollut kypärää päässään onnettomuushetkellä. Kypärä ei tässä tilanteessa olisi lieventänyt iskusta ja puristumisesta aiheutuneita vammoja.


Lähteet:
Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue, tarkastuskertomus (Dnro PSAVI/4949/2019)

KUOLINSYY
Puristuminen


AMMATTI
Kaivosmies


IKÄ
20 v


PAIKKA
Kiviaineksen murskausasema


AIKA
Kesäkuu 2019, ilta


OLOSUHTEET
Poutainen sää


TVK:n työturvallisuusasiantuntijoiden suositukset vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi:

  • Noudata aina koneiden valmistajan ohjetta 
  • Poista työpaikalta epäkunnossa olevat koneet, joista voi aiheutua vaaraa työntekijöille
  • Perehdytä työntekijät myös heidän käyttämien koneiden osalta
  • Työnantajan on huolehdittava työmenetelmien ja työolojen turvallisuudesta, sekä työvälineille tehtävistä määräaikaistarkastuksista

TOT-raportteja vastaavanlaisista tapauksista:

Samankaltaisia työpaikkatapaturmia on aiemmin tutkittu TVK:n TOT-tutkinnassa mm. tunnisteilla:

  • TOT 1/13 Väliaikaisesti tuettujen raskaiden työstettävien kappaleiden aiheuttamat työpaikkakuolemantapaukset (teematutkinta)

Lisätietoja työpaikkaonnettomuuksien tutkinnasta TVK:n verkkosivuilla ja TOT-tutkintaraportit osoitteessa totti.tvk.fi