Huoltomies kuoli ajorampin alle  

uhri_lavetti

Tietoliikenne- ja sähköverkkojen rakentamiseen erikoistuneen yrityksen huoltohallissa oltiin tekemässä muutostöitä raskaiden työkoneiden kuljetuslavettiin. Kuljetuslavettia huolletaan säännöllisesti ja siihen tehdään tarvittaessa myös muutostöitä.

Huoltomies oli tekemässä lavetin vasemman puoleisen ajorampin nostovipuvarren muutostöitä.  Tarkoitus oli muuntaa nostovartta niin, että se olisi lähempänä ylös nostetun ajorampin alustaa. Korjauksen aikana huoltomies joutui useaan otteeseen testaamaan nostovarren toimivuutta hydrauliikalla ja ilman sitä. Saatujen tietojen mukaan korjaustyöt eivät edenneet ongelmitta. Tietojen perusteella haasteellista oli saada nostovarsi lyhemmäksi niin, että hydrauliikka jaksaisi nostaa ajorampin yläasentoon.

Kuva 1. Ajorampin tukemiseen oli käytettävissä useita eri vaihtoehtoja. Työpaikan ohjeistuksen mukaan ajoramppi on tuettava korjauksen ajaksi siltanosturiin. Kuvassa havainnollistettuna myös korjattavana ollut nostovarsi.
Kuva 1. Ajorampin tukemiseen oli käytettävissä useita eri vaihtoehtoja. Työpaikan ohjeistuksen mukaan ajoramppi on tuettava korjauksen ajaksi siltanosturiin. Kuvassa havainnollistettuna myös korjattavana ollut nostovarsi.

Huollettava ajoramppi oli aiemmin samana päivänä ollut kiinnitettynä siltanosturiin koukulla varustetulla nostoapuvälineellä. Tuntemattomasta syystä onnettomuushetkellä ajorampin kiinnitysrauta, eikä siltanosturin ketju ollut kiinnitettynä. Ajorampin ollessa yläasennossa, on se muutaman asteen kallistuneena lavetin suuntaan, jolloin se pysyy pystyssä ilman tukea. Ajorampin saa kuitenkin alas hyvinkin pienellä voimalla vetämällä ajoramppia ulospäin tai työntämällä lavetin puolelta.

Huoltomies on todennäköisesti maannut maassa tai istunut nostovarren päällä ajorampin takana sen kaatumissäteen sisäpuolella ja korjannut nostovartta. Hän on ilmeisesti ollut nousemassa ylös tai ottanut muusta syystä tukea ajorampista, jolloin se on lähtenyt kaatumaan. Huoltomies jäi kaatuneen raskaan ajorampin alle ja kuoli välittömästi iskusta saamiinsa vammoihin.

Onnettomuuden sattumishetkellä siltanosturi on ollut sellaisessa paikassa, että sitä ei todennäköisesti ole käytetty. Vasenta ajoramppia ei ollut siis tuettu millään menetelmillä korjauksen ajaksi. On mahdollista, että muutostöissä esiintyneiden ongelmien vuoksi ajorampin tukeminen on jäänyt tekemättä, koska tietojen mukaan huoltomies oli aiemmin samana päivänä toiminut työohjeiden mukaisesti ja kiinnittänyt ajorampin kattonosturin ketjuun.

lavetti_vaarin
Kuva 2. Ajoramppia ei ollut tuettu muutostöiden aikana. Ajoramppi pysyy pystyssä ilman tuentaa, mutta sen saa kaadettua hyvinkin pienellä voimalla.

Työnantajan yleisen ohjeistuksen mukaan huoltotöiden aikana ajorampit on kiinnitettävä siltanosturin ketjuihin tai tukiraudoilla ajoasentoon.

Huoltomies oli työskennellyt noin 10 vuotta yrityksessä. Hänen pääasiallinen työtehtävänsä oli työkoneiden ja laitteiden korjaus, sekä kunnossapito. Huoltomiehellä oli metallityön koulutus ja hän oli tehnyt vastaavia työtehtäviä useamman vuoden.

Huoltomies työskenteli onnettomuuden sattuessa yksin, eikä tapahtumalla ole silminnäkijöitä.

TVK:n työturvallisuusasiantuntijoiden suositukset vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi:

  • Väliaikaisesti tuetun kappaleen tuenta on varmistettava kaikissa tilanteissa
  • Töiden järjestys, tuennat ja tuennan varmistaminen on opastettava työntekijöille ja menetelmän toteutumista on valvottava
  • Riskien arvioinnissa on väliaikaisesti tuettujen raskaiden kappaleiden kanssa työskenneltäessä huomioitava puristumisen vaara ja määrittää turvalliset työmenetelmät
  • Otetaan käyttöön esim. tarkastuslista, josta käy ilmi huomioon otettavat asiat ennen töiden aloittamista

TOT-raportteja vastaavanlaisista tapauksista

  • TOT 1/13 Väliaikaisesti tuettujen raskaiden työstettävien kappaleiden aiheuttamat työpaikkakuolemantapaukset (teematutkinta)
Tässä tapaturmaraportissa esitetään TVK:n työturvallisuusasiantuntijoiden näkemys onnettomuustapauksesta.
Lähde: Aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue, tarkastuskertomus (Dnro LSSAVI/545/05.13.01.03/2016)