Huoltomies jäi pientyökoneen alle

Hautausmaalla oli meneillään viheralueiden kunnostustyöt. Kunnostustöitä oli tekemässä mm. hautausmaan huoltomies, jonka tehtävänä oli täyttää kaadettujen puiden kantojen poistamisesta aiheutuneita kuoppia mullalla. Hän kuljetti multaa ja työkaluja peräkärryllä varustetulla pientyökoneella (pientyökoneen paino noin 500 kg). Osa kuopista sijaitsi hiekkatien vieressä olevan noin 2 metriä korkean rinteen puolivälissä. Kuoppien väli oli useita metrejä. Huoltomies oli todennäköisesti ajanut yhdistelmää rinteen yläpäässä ja pysähtynyt kuoppien kohdalle täyttämään niitä. Onnettomuuspaikalla olleista jäljistä päätellen perävaunullista pientyökonetta oli ajettu rinteessä hiekkatien suuntaisesti kymmenien metrien matka, jonka jälkeen pientyökone oli kaatunut oikealle rinteeseen. Jäljistä päätellen on mahdollista, että kone tai perävaunu oli osunut rinteen yläpäässä olevaan kantoon ja sen seurauksena ajautunut alemmas rinteen jyrkempään osaan. Pientyökone oli  kallistunut rinteessä, kierähtänyt ympäri ja päätynyt hiekkatielle pyörilleen.  Tielle päätyessään oli koneen keula osoittanut eteenpäin oletettuun ajosuuntaan nähden ja perävaunu oli irronneena sen perä rinteeseen päin. Huoltomies oli ilmeisesti koneen kallistuessa pudonnut tai hypännyt kyydistä ja jäänyt vatsalleen sen alle puristuksiin. Huoltomiehen ylävartalo oli jäänyt koneen alle niin, että pää oli perän suuntaan taka-akselin alla ja muu vartalo osittain koneen sivussa. Huoltomies kuoli puristumisen seurauksena saamiinsa vammoihin. Hän työskenteli tilanteessa yksin, eikä onnettomuudella ole silminnäkijöitä, joten täyttä varmuutta onnettomuustilanteesta ei ole.

Onnetomuustilanne havainnollistettuna. Kuvasta poiketen huoltomiehellä ei ollut tilanteessa kypärää päässään

Onnettomuuspäivänä nurmikko oli ollut kasteinen. Vettä ei kuitenkaan ollut satanut edeltävänä päivänä . Kostea nurmikko oli oletettavasti ollut ainakin osittain liukas. Tämä on voinut vaikuttaa siihen, että kone ajautui herkemmin rinteeseen. Työntekijät olivat myös havainneet, että liukkailla keleillä peräkärry saatta puskea konetta ja yhdistelmä voi mennä linkkuun. Näin oli tapahtunut myös aiemmin kyseisen onnettomuuspäivän aamuna. Kuitenkaan tietoa siitä onko peräkärry mennyt linkkuun onnettomuustilanteessa ei ole. Onnettomuuden vakavuuteen on vaikuttanut se, että koneen maavara on taka-akselin kohdalta vain 12,5 cm. Näin ollen suurin osa koneen painosta kohdistui taka-akselin kohdalle, jonka alla huoltomiehen pää puristumishetkellä oli.

Koneen käyttöohjeessa ja koneessa kiinni olleessa varoitusmerkissä oli kielto jyrkissä rinteissä työskentelyyn. Lisäksi työpaikalla oli ohjeistettu, että rinteissä ajo on lähtökohtaisesti kiellettyä, mutta tarpeen tullen loivia rinteitä voidaan ajaa kohtisuoraan, mutta ei missään tilanteissa poikittain.

Kuvassa havainnollistettu koneen ja kuljettajan painopistettä, kun rinteen kaltevuus muuttuu

Huoltomies oli luultavasti päättänyt ajaa konetta rinteessä, koska tämä teki alarinteessä olleiden kuoppien täyttämisestä helpompaa. Hiekkatieltä multaa kannettaessa olisi sitä jouduttu kantamaan ylämäkeen hieman pidempi matka.

Onnettomuuden tapahtumiseen on voinut vaikuttaa myös huoltomiehen terveydentila. Hänellä oli ollut päivän aikana sydänperäisiä oireita ja huonovointisuutta. Häntä oli päivän aikana kehotettu hakeutumaan terveyden huoltoon, mutta hän ei ilmeisesti kokenut sitä tarpeelliseksi. Oikeuslääkärin tekemien tutkimusten mukaan kuolema on kuitenkin ollut seurausta työkoneen alle puristuksiin jäämisestä.

TVK:n työturvallisuusasiantuntijoiden suositukset vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi:

 • Päältäajettavien pienkoneiden käyttäjien on tutustuttava valmistajien laatimiin ohjeisiin
  ja noudatettava niitä
 • Noudata työnantajan antamia ohjeita koneen käytöstä
 • Pienkoneiden ajamista ja käyttöä kaltevalla alustalla tulee välttää. Ylä- tai alamäkeen
  on syytä ajaa kohtisuoraan. Kaltevalla alustalla on tarpeen käyttää paremmin
  soveltuvia koneita tai työmenetelmiä. Arvioinnin jälkeen valitaan työhön esimerkiksi
  sellainen kone, jossa on turvavyö sekä turvakaari tai -ohjaamo.
 • Päältäajettaviin ruohonleikkureihin voidaan asentaa kaltevuutta mittaava anturi, joka varoittaa turvallisen
  kaltevuuden ylittyessä
 • Vaarojen arvioinnin perusteella työnantaja ohjeistaa kypärän käytön
 • Työturvallisuuskeskus on julkaissut ajettavien pientyökoneiden turvallisuusoppaan, jossa myös vastaavanlaisten koneiden turvallisuutta on tarkateltu laajemmin. Opas on ladattavissa täältä.

TOT-raportteja vastaavanlaisista tapauksista:

TOT 4/12 Päältäajettavien kiinteistöhuollon koneiden kaatumisista aiheutuneet työpaikkakuolemantapaukset (teematutkinta)

Lisätietoja työpaikkaonnettomuuksien tutkinnasta TVK:n verkkosivuilla ja TOT-tutkintaraportit osoitteessa totti.tvk.fi

Lähde: Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue, tarkastuskertomus (Dnro LSSAVI/8408/05.13.01.01/2018)