Apumies paalun alle puristuneena. Paalu kiinni paalutuskoneen vaijerissa

Apumies puristui paalun alle

Maanrakennusvaiheessa olevalla työmaalla oli paalutusvaihe menossa. Paalutustyöt olivat olleet käynnissä jo usemman kuukauden ajan ennen onnettomuuden sattumista. Paalutuskoneen kuljettaja ja apumies olivat aloittaneet työt kyseisellä työmaalla yhtäaikaa rakennustöiden alkaessa. He olivat tehneet yhdessä töitä kahden vuoden ajan ja asentaneet tuona aikana useita paaluja samaa menetelmää käyttäen. Kuljettaja oli henkilöstönvuokraus yrityksen kautta maanrakennusliikkeelle vuokrattu työntekijä. Hän oli toiminut lähes 40 vuotta paalutuskoneen kuljettajana. Apumiehellä oli oma yritys, jonka kautta hän teki töitä maanrakennusliikkeelle. Apumiehellä oli pitkä, sekä monipuolinen kokemus rakennusalan töistä ja paalutusapumiehen tehtävistä. Paalutusapumiehen tehtäviin kuuluvat mm. nostoapuvälineen kiinnittäminen ja irrottaminen paaluvinssistä, sekä pehmikepuun asennus.

Ennen onnettomuuden sattumista paalutuskoneen vaijeriin oli kiinnitettynä 12 metriä pitkä 2640 kg painava teräsbetonipaalu. Paalun ympärille oli asennettu nostoketju. Ennen tapaturmaa paalu oli ilmeisesti ollut nostettuna siten, että paalun toinen pää oli maassa ja toinen pää vaijerivinssin varassa ilmassa, noin 1,5 – 2 metrin korkeudessa.

Paalutuskoneen kuljettajan kertoman mukaan hänelle ja apumiehelle oli tullut erimielisyyksiä siitä, oliko järkäleen alle asennettu pehmikepuuta. Kuljettajan näkemys oli, että sitä ei ollut asennettu, koska aiemmissa asennuksissa paaluja oli mennyt rikki. Kuljettaja oli kertomansa mukaan mennyt asentamaan pehmikepuuta järkäleen alapuolelle. Apumies oli tuolloin seurannut tilannetta koneen vierestä. Tämän jälkeen kuljettaja oli palannut takaisin ohjaamoon ja apumies oli ilmeisesti samanaikaisesti siirtynyt paalutuskoneen ohjaamon viereen.

Kuljettaja oli aloittanut laskemaan järkälettä maahan, painaakseen sen avulla pehmikepuun pesään. Tässä yhteydessä myös paalu oli laskeutunut alas maahan. Kuljettajan katse oli suuntautuneena ohjaamon kattoikkunasta ylös paalutuskoneen vaijereihin. Vaijereiden seuraaminen on tärkeää, jotta nähdään kulkevatko ne oikein. Kun kuljettaja oli laskenut katseensa eteenpäin, hän oli huomannut, että apumies oli jäänyt laskeutuneen paalun alle. Kuljettaja oli välittömästi siirtänyt paalun apumiehen päältä pois, mutta hän oli ilmeisesti kuollut välittömästi paalun osuessa häneen. Apumiehellä oli yllään kaikki rakennustyössä edellytetyt turvavarusteet.

Varmaa käsitystä siitä, miksi apumies oli liikkunut koneen vierestä paalun alle ei ole. On mahdollista, että apumies oli mennyt paalun ollessa noin 1,5 metrin korkeudessa irrottamaan siihen jäätynyttä lankkua ja paalu olisi laskeutunut samalla hetkellä alas. Kuljettajan kertoman mukaan hän laski pää- ja paaluvaijeria samanaikaisesti, jolloin paalu oli laskeutunut alas hallitusti, mutta vauhdikkaasti. Tietoa kuljettajan tekemästä ohjausvirheestä ei ole.

Vaara-alue paalutuskoneen ympärillä on 8 metriä, Riskitekijöitä ovat mm. kuskin katse on ylhäällä veijerissa, uhri katvealueella,  korkean riskin alue on koneen edessä, jossa paalua käsitellään

Lähde: Etelä-Suomen Aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue, tarkastuskertomus (Dnro ESAVI/2322/05.13.01.01/2018)

KUOLINSYY
Puristuminen


AMMATTI
Paalutuskoneen kuljettajan apumies


IKÄ
62 v


PAIKKA
Rakennustyömaa


AIKA
Helmikuu 2018


OLOSUHTEET
Poutainen pakkaspäivä

 


TVK:n työturvallisuus-asiantuntijoiden suositukset vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi:

  • Varmistettava, että näköyhteys työparin välillä säilyy
  • Tukemattoman tai lukitsemattoman järkäleen alle ei saa missään tilanteessa mennä
  • Apumies ei saa olla paalun alla missään vaiheessa, kun paalu vedetään järkälettä vasten tai kun jatkopaalua yhdistetään
  • Paalutuskone tulee asettaa stabiilille alustalle, jotta se ei kaadu
  • Paalun vetovaijeria on seurattava nosto ja paalutustilanteessa, jotta nähdään, että liikkumavara säilyy, eikä kiinnitysketju tai vaijeri katkea vedosta
  • Muiden työmaalla työskentelevien huomiointi
  • Paalutuskoneen kuntoa on seurattava, jotta teknisiltä violta vältytään

TOT-raportteja vastaavanlaisista tapauksista:

TOT  3/15 Paalutuskone putosi mereen

TOT  3/94 Paalutuskoneen apumies kuoli, kun paaluvaijerin nostokoukku iskeytyi hänen päähänsä

Lisätietoja työpaikkaonnettomuuksien tutkinnasta TVK:n verkkosivuilla ja TOT-tutkintaraportit osoitteessa totti.tvk.fi