Ilmoita meille

Onko sinulla tiedossa tapaus, josta olisi hyvä saada työturvallisuustietoa työpaikoille? Ilmoita meille onnettomuustapaus tai läheltä piti -tilanne.


Työpaikkakuolemat.fi sivuilla julkaistavilla havainnollistavilla esimerkeillä pyrimme ehkäisemään työtapaturmia tulevaisuudessa. Julkaistavat raportit ovat aina anonyymejä ja niiden tarkoituksena on työturvallisuuden edistäminen. Myös tapauksen ilmoittajan tiedot pidetään salassa, eikä niistä anneta tietoja eteenpäin.