Tällä sivustolla raportoidaan TVK:n tietoon tulleista kuolemaan, sekä vakavaan vammautumiseen johtaneista työpaikkatapaturmista.

TYÖPAIKKAKUOLEMAT LUKUINA

Luvut sisältävät TVK:n tietoon tulleet palkansaajille ja yrittäjille sattuneet kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat

2023

2022

2021

2020

2019

LUE MYÖS TOT-RAPORTIT

Linkit ohjaavat työtapaturmatieto.fi -sivuille

TOT  1/20
Kuljettaja puristui lakaisukoneen säiliön ja koneen rungon väliin

TOT 2/19
Huoltomies takertui vaatteista klapikoneen päätyrullaan
TOT 1/19
Työntekijä puristui siltanosturilla siirtämänsä betonielementin ja elementtitelineen väliin
TOT 3/18
Siivooja puristui kuljettimen liikkuvien osien väliin tuotantolaitoksella
TOT 2/18
Sisäisen liikenteen työpaikkakuolemat (teematutkinta)

Lisää TOT-raportteja osoitteessa työtapaturmatieto.fi