Tällä sivustolla raportoidaan TVK:n tietoon tulleista kuolemaan, sekä vakavaan vammautumiseen johtaneista työpaikkatapaturmista.

TYÖPAIKKAKUOLEMAT LUKUINA

Luvut sisältävät TVK:n tietoon tulleet palkansaajille ja yrittäjille sattuneet kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat

2022 Ennakkotieto*

2021

2020

2019

2018

LUE MYÖS TOT-RAPORTIT

Linkit ohjaavat totti.tvk.fi -sivuille

TOT  1/18
Kaksi asentajaa putosi tavarahissin nostokorista sen pystytysvaiheessa

TOT 3/17 
Kaksi työntekijää sai varastoalueella sähköiskun voimalinjasta taakkaa nostettaessa
TOT 2/17
Maalarin työhaalari syttyi tuleen liuotintynnyrin räjähtäessä
TOT 4/16 
Koneenhoitaja puristui infrakuivaimen ja koneen runkopalkin väliin paperitehtaalla
TOT 3/16 
Ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja puristui perävaunun ja vetoauton väliin

 

Lisää TOT-raportteja osoitteessa totti.tvk.fi