Työntekijä jäi siilon alle

Kirvesmies T1 ja hänen työparinsa T2, sekä kuorma-auton kuljettaja olivat saaneet työtehtäväkseen rakennustyömaan kahden suursäkkisiilon (myöh. siilo) siirtokuntoon laittamisen.

Työryhmä oli aloittanut nostamaan kuorma-auton kappaletavaranosturilla ensimmäistä siiloa (paino n. 3000 kg) sen yläpäässä sijaitsevista nostokorvakkeista. Siilo oli seisonut suoraan maaperän päällä ja sen jalat olivat osittain uponneet jäätyneeseen maahan. Siiloa ei ollut saatu nostettua tätä menetelmää käyttäen. Siilon maasta irrottamiseksi, olivat kirvesmies T1 ja hänen työparinsa T2 piikanneet siilon jalat irti jäätyneestä maasta. Tämän jälkeen työtapaa oli muutettu työryhmän toimesta niin, että nostoketju oli kiinnitetty siilon jalan ja jalkojen välisen poikkipalkin risteyskohtaan. Tätä menetelmää käyttäen jalat oli nostettu yksi kerrallaan puupalkkien päälle ja ensimmäinen siilo oli saatu siirtokuntoon.

Ensimmäisen siilon jälkeen työryhmä oli aloittanut nostamaan toista kevyempää siiloa (paino n. 1000 kg). Toista siiloa ei ollut yritetty nostaa ohjeistetusti nostokorvakkeista, vaan nosto oli aloitettu samalla menetelmällä, jolla ensimmäinen siilo oli saatu siirtokuntoon. Työryhmä oli kiinnittänyt nostoketjun alhaalle, siilon jalan ja jalkojen välisten tukirautojen risteyskohdan alapuolelle. Ensin oli nostettu siilon kuorma-auton puoleiset jalat yhdellä nostolla niin, että molempien jalkojen alle oli saatu betonilaatat. Työryhmä oli ilmeisesti päätynyt nostamaan siilon jalat pienten betonilaattojen päälle puupalkkien sijaan, koska tällöin siilon jaloista voitiin helpommin tukea yksi kerrallaan. Toinen mahdollinen syy voi olla se, että betonilaatat sattuivat olemaan lähellä ja siitä syystä niitä päätetiin käyttää. Tämän jälkeen nostoketju oli siirretty siilon toiselle sivulle ja nostettu niin, että T1 ja T2 olisivat voineet asettaa betonilaatat kuorma-autosta katsottuna siilon kauempien jalkojen alle. Kirvesmies T1 oli ollut tuolloin kuorma-autosta katsottuna vasemman ja työpari T2 oikean takajalan kohdalla asettamassa betonilaattoja jalkojen alle.

iilon kaatumista edeltävänä työtehtävänä asetettiin betonilaattoja siilon kuorma-autosta katsottuna uloimpien jalkojen alle. Kuvasta havaittavissa siilon yläpäässä olevat nostokorvakkeet, josta nosto olisi pitänyt ohjeiden mukaan suorittaa.
Siilon kaatumista edeltävänä työtehtävänä asetettiin betonilaattoja siilon kuorma-autosta katsottuna uloimpien jalkojen alle. Kuvasta havaittavissa siilon yläpäässä olevat nostokorvakkeet, josta nosto olisi pitänyt ohjeiden mukaan suorittaa. Kuvassa ei näy betonilaattaa, jonka kirvesmies T1 ehti ennen siilon kaatumista asettaa kuorma-autosta katsottuna vasemman puoleisen takajalan alle.

Silminnäkijöiden mukaan siilon jalat olivat olleet nostettuna noin 10 cm korkeuteen. Kirvesmies T1 oli saanut betonilaatan kuorma-autosta katsottuna vasemman takajalan alle. Työpari T2 ei ollut kuitenkaan saanut betonilaattaa mahtumaan, joten siiloa oli yritetty nostaa hieman korkeammalle. Tässä vaiheessa kirvesmies T1 oli siirtynyt kohti kuorma-auton perää. Samalla hetkellä kirvesmiehen T1 asettama betonilaatta oli ilmeisesti hieman painunut maahan, tai siilon jalka oli lipsahtanut sen päältä. Tämän seurauksena siilon painopiste oli yllättäen siirtynyt epäkeskeiseksi ja se oli alkanut kaatua. Siilo kaatui maahan ja kirvesmies T1 jäi sen alle puristuksiin. Kirvesmies T1 kuoli siilon aiheuttaman iskun ja puristumisen seurauksena saamiinsa vammoihin välittömästi.

Siilo kaatui, koska yksi sen jaloista lipsahti alas betonilaatan päältä ja sen painopiste muuttui epäkeskeiseksi. Siilon kaatumiseen on voinut vaikuttaa myös se, että maaperä oli roudan sulamisesta johtuen ollut osittain pehmeää. Kyseistä siiloa oli yritetty siirtää jo aiemmin, mutta silloin sen jalkoja ei ollut saatu irti jäätyneestä maasta. Käyttöohjeessa luki seuraavaa “tiiviille maapohjalle asennetaan 50 x 100 puutavarasta peti jalkojen alle”. Jos siilot olisi lähtökohtaisesti asetettu näin, olisi siilo ollut ns. siirtovalmiina kaiken aikaa. Tuolloin jalat eivät todennäköisesti olisi jäätyneet kiinni maahan ja näin ollen kyseiseltä työvaiheelta olisi kokonaan vältytty.

Kuvassa havainnollistettu turvallista nostomenetelmää, jossa nostoketju on kiinnitetty siilon yläpäässä olleisiin nostokorvakkeisiin. Nostettavan kappaleen nosto- ja kaatumiskehän sisäpuolella työskentelyssä on kuitenkin riskit siilon heilahtamisesta huomioitava erityisen tarkasti
Kuvassa havainnollistettu turvallista nostomenetelmää, jossa nostoketju on kiinnitetty siilon yläpäässä olleisiin nostokorvakkeisiin. Nostettavan kappaleen nosto- ja kaatumiskehän sisäpuolella työskentelyssä on kuitenkin riskit siilon heilahtamisesta huomioitava erityisen tarkasti

Lähde: Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue, tarkastuskertomus (Dnro LSSAVI/2703/05.13.01.01/2018)

KUOLINSYY
Puristuminen


AMMATTI
Kirvesmies


IKÄ
31v


PAIKKA.
Rakennustyömaa


AIKA.
Huhtikuu 2018


OLOSUHTEET
Selkeä pakkaspäivä

TVK:n työturvallisuus-asiantuntijoiden suositukset vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi:

  • Siilo tulisi jo lähtökohtaisesti perustaa ja sijoittaa ohjeiden mukaisesti, jotta tämän kaltaisilta työvaiheilta vältytään
  • Nostotyö tulee tehdä ohjeiden mukaisesti. Varmista aina minkälaiset ohjeet valmistaja on kyseisen kappaleen nostotyöhön antanut
  • Sijoita nostopisteet niin, että taakka ei pääse noston aikana vapaasti kaatumaan
  • Varmista maapohjan kantavuus raskaiden taakkojen nostoissa ja varastoinnissa
  • Varmista, että rakenteen alle saadaan riittävä tuki, jolloin se ei pääse kaatumaan
  • Tyhjennä siilo ennen nostoa
  • Varmista, että työntekijät tuntevat turvalliset menetelmät ja tekevät työn ohjeiden mukaan

TOT-raportteja vastaavanlaisista tapauksista:

TOT 10/91 Betonikippisiilon kaatumisen aiheuttama kuolemaan johtanut työtapaturma

Lisätietoja työpaikkaonnettomuuksien tutkinnasta TVK:n verkkosivuilla ja TOT-tutkintaraportit osoitteessa totti.tvk.fi