Sivustolla raportoidaan kuolemaan, sekä vakavaan vammautumiseen johtaneista työpaikkatapaturmista. TVK:n työturvallisuusasiantuntijoiden laatimissa raporteissa esitetään tiivistelmä tapahtumien kulusta ja tapaturmaan johtaneista tekijöistä. Tapaturmaraportissa esitetyt tiedot onnettomuudesta perustuvat pääosin tapausta tutkivien viranomaisten asiakirjoihin ja näkemyksiin.

UUSIMMAT RAPORTIT